SerwisiPhone Regulamin

Regulamin firmy iDoit

Regulamin

Regulamin

Poniżej Znajduje Się Regulamin Serwisu

1.Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław Iwona Zalewska, U.Gwarna 4,NIP 7142012117, zwanym dalej Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław, a Zleceniodawcą.
2. Pozostawiając sprzęt w serwisie Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław i odbierając pokwitowanie naprawy/karty przyjęcia Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3 Wymiana Szybki Serwis iPhone Wrocław nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy.
4. Serwis iPhone Wrocław - Wymiana Szybki zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samo postępujące uszkodzenia wynikające z korozji, zalania, przepięcia, itd.
5.Wymiana Szybki -Serwis iPhone Wrocław udziela 3 - miesięcznej gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części.
6.Gwarancją Serwis iPhone Wrocław - Wymiana Szybki nie zostają objęte części niebędące przedmiotem usługi serwisowej.
7.Gwarancja Wymiana Szybki- Serwis iPhone Wrocław zostaje automatycznie anulowana w momencie stwierdzenie naruszenia plomb gwarancyjnych / ingerencji osób trzecich / uszkodzenia mechanicznego, ingerencji cieczy itp.
8. Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za usterki zatajone lub nie ujawnione przez Zleceniodawcę podczas przyjmowania sprzętu do serwisu.
9.Uszkodzone części wymienione w trakcie usługi serwisowej nie są zwracane Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.
10.Diagnoza i wycena usługi serwisowej są bezpłatne. W przypadku zalania urządzenia koszt diagnozy wynosi 100 zł
11.Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych i typowo nie przekracza 10 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach uzależnionych od dostępności części u producentów i dostawców czas ten może ulec wydłużeniu.
12. Zwrot urządzenia przyjętego do serwisu następuje po okazaniu przez Zleceniodawcę oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu do serwisu lub okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej sprzęt. Wersja elektroniczna niniejszego dokumentu nie będzie honorowana i nie jest podstawą do zwrotu urządzenia Zleceniodawcy.
13. Po upływie 60 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia, naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za dzień za składowanie urządzeń w serwisie Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław, z zastrzeżeniem iż łączna kwota nie może przekroczyć początkowej wartości sprzętu.
14. Po upływie 180 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia, Zleceniodawca zrzeka się wszelkich praw do powierzonego Wymiana Szybki - Serwis iPhone Wrocław urządzenia w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883).
15.Reklamacje uwzględniane będą tylko od Poniedziałku do Piątku, czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje Pytania? Napisz Do Nas a my Ci Pomożemy!